YESMUSIC Privacyverklaring (GDPR)2018-05-25T09:11:31+00:00

Waarom deze privacyverklaring?

Om te voldoen aan de eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR) in de
Europese Unie.

Wat is de GDPR?

De GDPR is een regelgeving die databescherming voor iedereen in de Europese Unie (EU) verbetert en
gelijktrekt. De GDPR vraagt om meer openheid en transparantie van bedrijven over hoe ze persoonsgegevens
verzamelen, opslaan en gebruiken. Ook worden er strengere beperkingen opgelegd wat betreft het gebruik van
persoonsgegevens.

Welke informatie verzamelt Yesmusic over zijn klanten?

YESMUSIC verzamelt je naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, verzendadres, betalingsgegevens en je
gedane bestellingen.

Waarom heeft YESMUSIC deze gegevens nodig?

YESMUSIC gebruikt deze gegevens om met jou te communiceren over je bestelling en om je nieuwe producten
en diensten aan te bieden.

Verkoopt YESMUSIC gegevens aan derden?

Neen.

Kan je ervoor kiezen om geen informatie te delen met YESMUSIC?

Ja, je kan beslissen om bepaalde persoonlijke gegevens zoals beroepsgegevens niet naar YESMUSIC te sturen.

Hoe verwijder ik mijn gegevens bij YESMUSIC?

Via een mail naar yesmusic@telenet.be met de vraag om je gegevens te laten verwijderen.

Bewaart of deelt YESMUSIC mijn creditcardgegevens?

Neen. De gegevens worden alleen gebruikt om de betaling van je aankoop te verwerken.

Hoe lang bewaart YESMUSIC je gegevens?

YESMUSIC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het aanbieden van diensten, voor
het uitvoeren van transacties die je hebt gevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van
wettelijke verplichtingen, het beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van overeenkomsten. Omdat
deze behoeften kunnen variëren voor verschillende gegevenssoorten, kunnen de bewaarperiodes ook variëren.

Hoe worden deze gevens bewaard en beveiligd?

YESMUSIC ziet het als zijn plicht om je persoonsgegevens te beschermen.
We gebruiken verschillende beveiligingsprocedures om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde
toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. We bewaren je persoonsgegevens op
computersystemen met beperkte toegang en in een gecontroleerde omgeving.

Gebruikt YESMUSIC cookies om informatie te verzamelen?

Neen.

Welke veiligheidsmaatregelen worden toegepast voor kinderen die YESMUSIC-producten gebruiken?

YESMUSIC zal nooit kinderen verzoeken om persoonsgegevens sturen. Hoewel bezoekers van alle leeftijden op
onze website kunnen surfen, verzamelen wij nooit persoonsgegevens van personen onder de zestien. Als na een
kennisgeving door een ouder of voogd of na constatering via andere middelen blijkt dat een kind onder de
zestien zich bij onze site heeft aangemeld met gebruik van valse informatie, zullen wij het account van het kind
annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze dossiers verwijderen.

Hoe neem je contact op met YESMUSIC als je vragen hebt over deze privacyverklaring?

Voor vragen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je een mail sturen naar yesmusic@telenet.be