Enjoy our music! 2017-11-15T21:34:57+00:00

Enjoy our music!

Welkom op onze website!
Hier kan je de partituren bestellen van Steve Antony en van Felix Vermeirsch. De pianomuziek van Steve Antony is zeer populair, maar op deze website kan je ook nog onbekende pareltjes ontdekken! Daarom willen we in de webshop binnenkort van elke partituur één of enkele pagina’s publiceren mét een mp3 opname. Er volgen ook links naar youtube opnames. Via deze website  kan je ook een les boeken met onze pianomuziek, een nieuwe pianocompositie bestellen voor een bijzondere gelegenheid of een concert boeken met huispianist Fauve.
Veel plezier met onze muziek!

Welcome to our website!
Here,  you can order sheet music from Steve Antony and from Felix Vermeirsch. Steve’s pianomusic is very popular but here, you can still discover beautiful unknown pianopieces! Therefore, we want to publish soon one or more pages from every musicpiece with a mp3 recording. We will also put in links to youtube recordings. Here, you can also book a lesson with our pianomusic, you can order a new pianocomposition for a special occasion or you can book  a concert with Steve’s pianomusic played by our house pianist Fauve.
Enjoy our music!

Yes, we care for nice music!